KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), veri sorumlusu sıfatıyla Ata Portföy Yönetimi A.Ş. (“Ata Portföy”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile diğer ilgili mevzuat gereğince ilgili kişi olarak sizleri Ata Portföy ile yatırımcılık ilişkiniz çerçevesinde işlenen kişisel verilerine ilişkin aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizin Ata Portföy Tarafından Elde Edilmesi ve İşleme Kapsamı

Kişisel verileriniz, siz değerli müşterilerimizin beyanları üzerine Genel Müdürlük, Şubeler, Ata Online ve Çağrı Merkezi vb. gibi kanallar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamlardan, yasal mevzuat sınırları içerisinde Ata Portföy ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonları (Borsa İstanbul, SPK, Kimlik Paylaşım Sistemi, KKB, vb.) çerçevesinde ve destek hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlar ve bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan program ortağı yurt içi/yurt dışı kurum ve kuruluşlar, yerli ve yabancı resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar, finans kurumları ve diğer üçüncü kişiler de dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle Ata Portföy tarafından elde edilecek ve sözleşme süreçleriniz ile sonrasındaki yatırım süreçleri kapsamında aşağıda ifade edildiği üzere işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Ata Portföy’de yatırımcı olarak kişisel verileriniz, yatırımcı olarak Ata Portföy ile aranızdaki sözleşme kapsamında Ata Portföy’ün sizlere sunduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlar ve hukuki dayanaklar kapsamında Ata Portföy tarafından işlenecek ve belirtilen üçüncü kişilere aktarılacaktır.

K.V. Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler İşleme Amaçları İşlemenin Hukuki Dayanağı Üçüncü Kişilere Aktarım
Kimlik Ad-soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C./yabancı kimlik no, pasaport bilgileri.
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
KVKK md. 5(2)c Evet: Tedarikçiler

KVKK md. 5(2)c
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
KVKK md. 5(2)f Evet: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

KVKK md. 5(2)f
 • Denetim / Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
KVKK md. 5(2)ç Evet: Tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

KVKK md. 5(2)ç
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
   
Müşteri İşlem Yatırımcı temsilcisi ile yapılan görüşmelere ait ses kayıtları, işlem talep ve talimatlarınız, hesap bilgileriniz.
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
KVKK md. 5(2)c Hayır
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
KVKK md. 5(2)f Evet: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

KVKK md. 5(2)f
 • Denetim / Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
KVKK md. 5(2)ç Evet: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

KVKK md. 5(2)ç
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf (kimlik belgesi fotokopisi dolayısıyla)
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
KVKK md. 5(2)c Evet: Tedarikçiler

KVKK md. 5(2)c
Finans Kredi notu, yatırımcı risk değerlendirmesi, malvarlığı bilgileri, yatırım portföy bilgileri.
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
KVKK md. 5(2)c Evet: Tedarikçiler

KVKK md. 5(2)c
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
KVKK md. 5(2)f Evet: Tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

KVKK md. 5(2)f
 • Denetim / Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
KVKK md. 5(2)ç Evet: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

KVKK md. 5(2)ç
İletişim Telefon no, e-posta adresi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
KVKK md. 5(2)c Hayır
Telefon no, e-posta adresi, ikamet adresi, iş yeri adresi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
KVKK md. 5(2)ç Evet: Tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, Ata Online kullanım logları ve giriş çıkış bilgileri
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
KVKK md. 5(2)f Evet: Tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
3. Kişisel Verilerinizin Ata Yatırım’a aktarılması

Ata Portföy’e doğrudan ilettiğiniz tercihinize göre, ad-soyad, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileriniz, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye (“Ata Yatırım”) bu yöndeki açık rızanıza istinaden müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Ata Portföy tarafından aktarılacaktır. Söz konusu aktarım sonrasında Ata Yatırım bünyesinde yatırımcı hesabınızın açılması ve yatırım süreçlerinizin yürütülmesi işlemleri ile ilgili Ata Yatırım tarafından aranabilir veya Ata Yatırım’dan ileti alabilirsiniz. Aktarım sonrasında bu süreçle ilgili olarak Ata Portföy’ün veri sorumluluğu sona ermektedir. Bu süreçle ilgili olarak ilgili kişi haklarınızı Ata Yatırım nezdinde kullanmanız gereklidir.

4. İlgili Kişi Olarak Sahip Olduğunuz Hakların Kullanımı

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde internet sitemizde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu nu doldurarak Ata Portföy’e iletebilirsiniz.