“SİZİ ARAYALIM” BÖLÜMÜNDEN BİZE İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (“Ata Yatırım”) tarafından hazırlanmıştır.

Ata Yatırım tarafından, atayatirim.com.tr veya ataonline.com.tr adreslerindeki websitelerimiz üzerinde “Sizi Arayalım” bölümünde bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi verileriniz) kategorilerindeki kişisel verileriniz, mal/hizmet satış süreçlerinin, reklam/kampanya/promosyon süreçlerininin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “işleme faaliyetinin veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “işleme faaliyetinin sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için gerekli olması” hukuki dayanaklarına istinaden tamamen veya kısmen otomatik yollarla saklanacak, işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilmesi için tedarikçilerimiz ile Ata Holding topluluk şirketlerine aktarılacaktır.

Ata Yatırım’dan ticari elektronik ileti almak istediğiniz takdirde ayrıca, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, belirtilen iletişim kanallarından tarafınıza e-bülten gönderilmesi suretiyle, bu yöndeki açık rızanıza dayanılarak ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Ata Yatırım tarafından işlenecek ve tedarikçilerimize aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişi olarak size tanınan haklara ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Ata Yatırım’a iletebilirsiniz.